Danh sách sản phẩm
QA

Đảm bảo chất lượng

Với sự sạch sẽ và hợp lý được thiết kế không gian hội thảo, nhưcũng như thiết lập một hệ thống kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, chúng tôi hoàn thiệnkiểm tra nguyên vật liệu trước khi vào nhà máy và mỗi sản phẩmphải được thông qua thông qua hệ thống của pre-kiểm tra, xử lýkiểm tra và sau khi sinh lấy mẫu định lượng, để đảm bảo họ đạt các tiêu chuẩn đạt yêu cầu của từng khách hàng.
Những gì chúng tôi cung cấp:

CHỨNG NHẬN
Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế
Hệ thống quản lý chất lượng trong nước
Hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
Nguyên liệu → Kiểm tra → Mua ở → Vật liệu trong kho → Trongsản xuất → Random Sampling → → Kiểm tra Trung-Sản xuấtLấy mẫu kiểm tra → → Thành phẩm lấy mẫu kiểm tra → → Professional QCĐoàn Kiểm tra trước khi giao hàng
Related Products